FAALİYET RAPORLARINA İLŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliği 11 Haziran 2009 Tarihli ve 27255 Sayılı Resmi Gazetede yeniden yayımlanmıştır.Bu Yönetmelik ile faaliyet raporlarının gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 51- (1) Bakanlıkça, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin genel seyrinin tespiti ve politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin güvenilir verilere dayalı istatistikler oluşturulur.
(2) Bakanlık istatistiklerin oluşturulmasında yetki belgesi sahiplerinin göndereceği faaliyet raporlarından da yararlanır. Hangi yetki belgesi sahiplerinin nasıl bir takvime bağlı olarak faaliyet raporu gönderecekleri Bakanlıkça yayımlanacak bir genelge ile belirlenir.
(3) Bakanlık oluşturduğu istatistikleri gerektiğinde yayımlar.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 51 ‘inci maddesine göre yeni bir genelge hazırlama çalışmaları devam etmekte olup yayımlanıncaya kadar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi almış olan firmaların faaliyet raporu gönderme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi almış olan tüm gerçek ve tüzel kişiliklere önemle duyurulur.