696 Sayılı KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Atanmaya Hak Kazananların Listesi / Tarih: 29/03/2018

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ATANMAYA HAK KAZANANLARA AİT DUYURU

        696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili Tebliğ hükümleri gereğince Bakanlığımız Merkez ve Taşra  Teşkilatında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında çalıştırılan işçilerden sürekli işçi kadrosuna atanmaya hak kazanlara ait liste ekte yer almaktadır.

        İlanen duyurulur.

EK:

Sürekli İşçi Kadrosuna Atanmaya Hak Kazananlara Ait Liste