696 Sayılı KHK Kapsamında Yapılan Sınav Sonuçları / Tarih: 27/03/2018

BAKANLIĞIMIZDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMEK ÜZERE 13-22 MART TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili Tebliğ hükümleri gereğince Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında çalıştırılan işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmek üzere Bakanlığımız Sözlü Sınav Kurulu tarafından 13 – 22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav başarı durumunu gösteren listeler ekte yer almaktadır.

Sözlü sınav sonuç ilanı tebligat yerine geçecek olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı (Sınav Sonucu)

1.Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

2.Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

3.Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

4.Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

5.Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

6.Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

7.Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

8.Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

9.Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

10.Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

11.Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

12.Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

13.Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

İstanbul DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü (Sınav Sonucu)

İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği (Sınav Sonucu)

İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği (Sınav Sonucu)

Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği (Sınav Sonucu)